INFRASTRUKTŪRA

Katru gadu rīkojam talkas un kopjam Depo laukuma apkārtni. 

Ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu katru gadu tiek veikti minimālie Depo futbola laukuma uzlabošanas darbi - līdzināšana un smilšošana.  

Veicam regulāru laistīšanu, laukumu līniju zīmēšanu un papildus zālāja pļaušanu Depo laukumā.