U6  Bērni līdz 6 GADIEM

Patīk spēlēties, tāpēc lielākā daļa nodarbību balstītas uz spēlēm un rotaļām. Jaunajiem futbolistiem maksimāli daudz laika jāpavada ar bumbu un jāmācās no savām kļūdām. Galvenais princips “Es un bumba”.

Nodarbību biežums un ilgums: 2 nodarbības nedēļā 45-60 minūtes katra.

Bumbas izmērs: 3

Kādus rezultātus vēlamies sasniegt:

Tehniskā sagatavotība: bērniem ir bumbas vadīšanas, piespēles un bumbas uzņemšanas iemaņas. Izdara sitienus pa vārtiem.

Fiziskā sagatavotība: apgūtas pamata kustības, uzlabojies reakcijas ātrums uz situāciju maiņu, uzlabojusies koordinācija un veiklība.

Psiholoģiskā sagatavotība: pieaugusi pārliecība saviem spēkiem un motivācija, saprot, kas ir cieņa un disciplīna.