U8  7-8 GADUS JAUNI BĒRNI

Joprojām patīk spēlēties, tāpēc aizvien lielākā daļa nodarbību balstītas uz spēlēm un rotaļām. Jaunajiem futbolistiem daudz laika jāpavada ar bumbu un jāturpina mācīties no savām kļūdām. Jaunais futbolists sāk veidot attiecības ar biedriem un sāk apgūt principu “Mēs un bumba”. Pamata kustības un vingrinājumi ar bumbu tiek kombinēti dažādos uzdevumos.

Nodarbību biežums: 2-3 nodarbības nedēļā 60-75 minūtes katra.

Bumbas izmērs: 3

Kādus rezultātus vēlamies sasniegt:

Tehniskā sagatavotība: bērni ir apguvuši bumbas vadīšanas, bumbas vadīšanas skrējienā, piespēles un bumbas uzņemšanas pamatus. Prot izdarīt sitienus pa vārtiem. Bērni ir apguvuši apspēlēšanas 1 pret 1 pamatus. Vadot bumbu spēj mainīt virzienu, prot kontrolēt bumbu.

Fiziskā sagatavotība: pilnveidotas pamata kustības, uzlabojies reakcijas ātrums uz situāciju maiņu, uzlabojusies koordinācija un veiklība, bērns ir kļuvis ātrāks.

Psiholoģiskā sagatavotība: pieaugusi pārliecība saviem spēkiem un motivācija, izrāda cieņu pret biedriem un treneri, ievēro disciplīnu.