U12  11-12 GADUS JAUNI BĒRNI

Joprojām  ir ļoti labas spējas apgūt futbola spēles tehniskos elementus. Nodarbībās  daudz uzdevumu, kas attīsta tehniskās iemaņas. Treniņos jānodrošina 1 pret 1 un 2 pret 1 uzbrukuma un aizsardzības situāciju izmantošana, jo tās ir būtiskas spēlētāju individuālo īpašību attīstīšanai, kā arī sadarbību veidošanā. Ļoti labs vecums lai apgūtu dažādus tehniskos un taktiskos elementus. Nedrīkst pieļaut agrīnu specializāciju, tāpēc spēlētāji jārotē pa dažādām pozīcijām laukumā. Nodarbībās akcents jāliek uz ātruma, balansa, veiklības un koordinācijas attīstīšanu.

Nodarbību biežums: 3 nodarbības nedēļā 90 minūtes katra.

Bumbas izmērs: 4

Kādus rezultātus vēlamies sasniegt:

Tehniskā sagatavotība: bērni ļoti labi vada bumbu, labi prot bumbas vadīšanu skrējienā, piespēli un bumbas uzņemšanu. Prot izdarīt tēmētus sitienus pa vārtiem. Bērni ir apguvuši bumbas atņemšanu 1 pret 1. Vadot bumbu apzināti maina virzienu, labi kontrolē bumbu. Prot uzņemt bumbu ar aiziešanu, prot saglabāt bumbu, piesedzot ar augumu, prot centrēt un noslēgt uzbrukumus.

Taktiskā sagatavotība: bērni saprot uzbrukuma un aizsardzības principus, bērniem ir izpratne par komandas kombinacionālo spēli, bumbas kontroles un komandas aizsardzības principiem.

Fiziskā sagatavotība: uzlabojies reakcijas ātrums uz situāciju maiņu, uzlabojusies koordinācija un veiklība, bērns ir kļuvis vēl ātrāks.

Psiholoģiskā sagatavotība: pieaugusi motivācija, izrāda cieņu pret komandas biedriem, treneri, pretiniekiem un tiesnesi, ievēro disciplīnu. Vēl vairāk attīstījusies sadarbība un sacensību gars. Prot pieņemt lēmumus dažādās situācijās. Spēj savaldīt emocijas, kad nepieciešams.